HOTLINE: 0938 163 193
  • Giường tầng sắt - GT 001 Sale
   Thông tin sản phẩm giường tầng sắt sơn tĩnh điện
   + Kích thước: 1m*2m
   + Chất liệu: Khung sắt hộp 30*30,25*50 sơn tĩnh điện cao cấp
   + Kiểu dáng: Giường 2 tầng có cầu thang
   + Màu sắc Theo yêu cầu
   + Bảo hành: 36 tháng

  • 1.950.000đ
   2.100.000đ

   Thông tin sản phẩm giường tầng sắt sơn tĩnh điện

   + Kích thước: 1m*2m

   + Chất liệu: Khung sắt hộp 30*30,25*50 sơn tĩnh điện cao cấp

   + Kiểu dáng: Giường 2 tầng có cầu thang

   + Màu sắc Theo yêu cầu

   + Bảo hành: 36 tháng

  • Giường tầng sắt -GT 002 Sale
   Thông tin sản phẩm giường tầng sắt

   + Kích thước: 1m*2m
   + Chất liệu: Khung sắt hộp 30*30,25*50 sơn tĩnh điện cao cấp
   + Kiểu dáng: Giường 2 tầng có cầu thang

   + Bảo hành: 12 tháng

  • 1.950.000đ
   2.100.000đ

   Thông tin sản phẩm giường tầng sắt

   + Kích thước: 1m*2m

   + Chất liệu: Khung sắt hộp 30*30,25*50 sơn tĩnh điện cao cấp

   + Kiểu dáng: Giường 2 tầng có cầu thang

   + Bảo hành: 12 tháng

  • Giường tầng sắt -GT 003 Sale
   Kích thước: 0.8mx2m
   Vật liệu : sắt sơn tĩnh điện, sử dụng ống vuông 40x40, dày 1ly
   Màu sắc: xanh, kem, trắng, đen, đỏ......
   Bảo hành 36 tháng
  • 1.750.000đ
   1.950.000đ

   Kích thước: 0.8mx2m

   Vật liệu : sắt sơn tĩnh điện, sử dụng ống vuông 40x40, dày 1ly

   Màu sắc: xanh, kem, trắng, đen, đỏ......

   Bảo hành 36 tháng

  • Giường tầng sắt - GT 004 Sale
    
   Kích thước: 1mx2m
   Vật liệu : sắt sơn tĩnh điện, sử dụng ống vuông 40x40, dày 1ly
   Màu sắc: xanh, kem, trắng, đen, đỏ......
   Bảo hành 36 tháng
   Giao hàng tận nơi
  • 1.950.000đ
   2.200.000đ

    

   Kích thước: 1mx2m

   Vật liệu : sắt sơn tĩnh điện, sử dụng ống vuông 40x40, dày 1ly

   Màu sắc: xanh, kem, trắng, đen, đỏ......

   Bảo hành 36 tháng

   Giao hàng tận nơi

  • Giường tầng sắt - GT 005 Sale
    
   Kích thước: 1.2mx2m
   Vật liệu : sắt sơn tĩnh điện, sử dụng ống vuông 40x40, dày 1ly
   Màu sắc: xanh, kem, trắng, đen, đỏ......
   Bảo hành 36 tháng
   Giao hàng tận nơi
  • 2.150.000đ
   2.400.000đ

    

   Kích thước: 1.2mx2m

   Vật liệu : sắt sơn tĩnh điện, sử dụng ống vuông 40x40, dày 1ly

   Màu sắc: xanh, kem, trắng, đen, đỏ......

   Bảo hành 36 tháng

   Giao hàng tận nơi

  • Giường tầng sắt - GT 006 Sale
   Kích thước: 1mx2m
   Vật liệu : sắt sơn tĩnh điện, sử dụng ống vuông 40x40, dày 1ly
   Màu sắc: xanh, kem, trắng, đen, đỏ......
   Bảo hành 36 tháng
   Giao hàng tận nơi
  • 1.850.000đ
   2.000.000đ

   Kích thước: 1mx2m

   Vật liệu : sắt sơn tĩnh điện, sử dụng ống vuông 40x40, dày 1ly

   Màu sắc: xanh, kem, trắng, đen, đỏ......

   Bảo hành 36 tháng

   Giao hàng tận nơi

  • Giường tầng sắt - GT 007 Sale
    Kích thước: 1.2mx2m
   Vật liệu : sắt sơn tĩnh điện, sử dụng ống vuông 40x40, dày 1ly
   Thông tin sản phẩm : Khoảng cách giữa 2 tầng 1m, tổng chiều cao của giường 1m8-1m85, từ mặt đất lên vạt 1 là 35cm
   Màu sắc: xanh, kem, trắng, đen, đỏ......
   Bảo hành 36 tháng
   Giao hàng tận nơi
  • 2.000.000đ
   2.300.000đ

    Kích thước: 1.2mx2m

   Vật liệu : sắt sơn tĩnh điện, sử dụng ống vuông 40x40, dày 1ly

   Thông tin sản phẩm : Khoảng cách giữa 2 tầng 1m, tổng chiều cao của giường 1m8-1m85, từ mặt đất lên vạt 1 là 35cm

   Màu sắc: xanh, kem, trắng, đen, đỏ......

   Bảo hành 36 tháng

   Giao hàng tận nơi

  • Giường tầng sắt - GT 008 Sale
   Kích thước: 0.8mx2m
   Vật liệu : sắt sơn tĩnh điện, sử dụng ống vuông 40x40, dày 1ly
   Màu sắc: xanh, kem, trắng, đen, đỏ......
   Bảo hành 36 tháng
   Giao hàng tận nơi
  • 1.550.000đ
   1.699.999đ

   Kích thước: 0.8mx2m

   Vật liệu : sắt sơn tĩnh điện, sử dụng ống vuông 40x40, dày 1ly

   Màu sắc: xanh, kem, trắng, đen, đỏ......

   Bảo hành 36 tháng

   Giao hàng tận nơi

  • Giường tầng sắt - GT 009 Sale
   Kích thước: 0.8mx2m
   Vật liệu : sắt sơn tĩnh điện, sử dụng ống vuông 40x40, dày 1ly
   Thông tin sản phẩm : Khoảng cách giữa 2 tầng 1m, tổng chiều cao của giường 1m8-1m85, từ mặt đất lên vạt 1 là 35cm
   Màu sắc: xanh, kem, trắng, đen, đỏ......
   Bảo hành 36 tháng
   Giao hàng tận nơi
  • 1.650.000đ
   1.800.000đ

   Kích thước: 0.8mx2m

   Vật liệu : sắt sơn tĩnh điện, sử dụng ống vuông 40x40, dày 1ly

   Thông tin sản phẩm : Khoảng cách giữa 2 tầng 1m, tổng chiều cao của giường 1m8-1m85, từ mặt đất lên vạt 1 là 35cm

   Màu sắc: xanh, kem, trắng, đen, đỏ......

   Bảo hành 36 tháng

   Giao hàng tận nơi

  • Giường tầng sắt - GT 010 Sale
   Kích thước: 0.8mx2m
   Vật liệu : sắt sơn tĩnh điện, sử dụng ống vuông 40x40, dày 1ly
   Màu sắc: xanh, kem, trắng, đen, đỏ......
   Bảo hành 36 tháng
   Giao hàng  lắp ráp tận nơi
  • 1.550.000đ
   1.700.000đ

   Kích thước: 0.8mx2m

   Vật liệu : sắt sơn tĩnh điện, sử dụng ống vuông 40x40, dày 1ly

   Màu sắc: xanh, kem, trắng, đen, đỏ......

   Bảo hành 36 tháng

   Giao hàng  lắp ráp tận nơi